Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuálně

Pár slov zřizovatelky a generální ředitelky škol

Dobrý den,

ráda bych Vás přivítala na stránkách naší školy. Aktuálně mě mnoho přátel říká, že ho oslovuje naše heslo. "V každém studentovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit". ObrazekPřiznám se, že je to téma, které se snažím v hovorech s kolegy často opakovat a prodiskutováváme jej. Proč? Vždyť škola má zaručit znalosti a dovednosti ze všech povinných předmětů. Ano, škola musí garantovat určité vědomosti a dovednosti, na druhou stranu nemůže ignorovat přirozené nadání či zájmy studentů. Pokud bychom chtěli, aby byli všichni stejní, uměli stejně stejné věci, mohl by místo učitele učit počítač. Umělec by se musel víc věnovat a zlepšovat v matematice a matematik v kreslení. Klokana by počítač nutil víc plavat a delfína skákat přes překážky. Výsledky obou by jistě nebyly lepší, nežli průměrné. Snažíme se najít silné stránky žáků a na těch stavět. Práce v týmu i v reálném životě vyžaduje různorodé schopnosti. Proto je důležité tato zaměření podporovat. Neříkám, že se nám to daří vždy, ale rádi bychom, aby tomu tak bylo.

Hezký den přeje Ing. Hana Skallová
zřizovatelka a generální ředitelka škol 

Představujeme se

Jsme nově otevřená soukromá základní škola, která zahajila svou činnost ve školním roce 2015/2016. Spadáme ale pod střední odbornou školu, která byla založena v roce 1993 a svou úspěšnou činnost tak doplňuje o další stupeň vzdělávání.
Škola je umístěna poblíž Karlínského náměstí a je dobře dostupná všem dětem.
Jsme málopočetnou školou. V každé třídě předpokládáme maximální počet 16 žáků, čímž je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti.

Hodnoty

Hodnoty jsou součástí organizační kultury. Skutečnosti, které jsou v organizaci považovány za významné a důležité, nepsaná pravidla a zásady chování – částečně uvědomovaná rovina kultury.

 • Bezpečí – vytváříme prostředí, ve kterém se děti necítí ohroženy – ani ze strany spolužáků, ani učitelů.
 • Důvěra – pedagogové si důvěru dětí a rodičů nevynucují silou, ale jejím postupným budováním v přátelském prostředí.
 • Pravdivost – vzájemně se podporujeme v tom, abychom k sobě byli navzájem upřímní.
 • Slušnost, zdvořilost – chováme se k sobě tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám.
 • Tvořivost, originalita – každý z nás je jedinečná bytost, která má právo se, ve vymezených hranicích, vyjadřovat novými a zajímavými prostředky.

"Základní hodnoty, které naplňují určitý podnik životem, musí být především autentické." Jim Collins a Jerry Porras

Učební plán – 1. stupeň ZŠ

Od školního roku 2015/2016 rozšiřuje svoje zaměření 1. KŠPA Praha s.r.o. také na základní vzdělávání.

Základní škola je zcela otevřená všem dětem bez ohledu na výsledky vyšetření PPP či "doporučení" jiných škol. Základní filozofií je individuální přístup ke každému žákovi a zároveň vytvoření přátelského a podnětného prostředí, které bude děti stimulovat a motivovat k lepším výkonům.

Základní informace:

 • Počet žáků ve třídě bude 12 - 15, aby byl zajištěn individuální přístup (malý počet žáků ve třídě).
 • Školné pro 1. třídu ve školním roce 2016/2017 činí 20 000,- Kč, oběd 43,- Kč, družina 300,- Kč měsíčně.
 • Platby pro 2. třídu ve školním roce 2016/2017 zůstávají stejné jako ve školním roce 2015/2016.

Metody učení:

 • Klasické, čtení analytickosyntetickou metodou tj. slabikování, matematika běžné, ne dle Hejného, a psaní formou běžného psacího stylu, nikoli Comenius script.
 • Angličtina 2 krát týdně.

Učebnice:

 • Nejspíše z nakladatelství Nová škola nebo dražší Fraus.

O škole

Vedle nově zřizované základní školy se již více než 20 let na Soukromé střední odborné škole (1. KŠPA) Praha, s. r. o. úspěšně vyučují obory Ekonomika a podnikání se zaměřením na Ekonomiku nebo na Sportovní management, Cestovní ruch, Informační technologie a nově Grafický design.

Kde nás najdete:

Pernerova 29/383, Praha 8 - Karlín